แบ่งปัน
Laszlo Bock​

ลาสซ์โล บ็อค รองประธานสูงสุดรับผิดชอบด้านการบริหารและฝ่ายบุคลากรของ Google ได้กล่าวว่า “เงินเดือนไม่สามารถซื้อพนักงานให้อยู่กับบริษัทได้นาน” แต่มีจุดสำคัญสองจุด ที่สามารถให้พวกเขาอยู่กับบริษัทได้นานคือ

1.ความสามารถของเพื่อนร่วมงาน
พนักงานแผนกต่างๆควรมีความสามารถที่เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกันจึงจะร่วมงานกันได้นาน

2.ผลงานและความรู้สึกว่างานที่พวกเขากำลังทำนั้นมีความสำคัญต่อผู้ใช้
การพยายามทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายและงานออกมาดี ขณะงานที่พวกเขาทำนั้นมีประโบชน์ต่อผู้ใช้งานในทางที่ดีจะทำให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่และมีความคิดสร้างสรรค์พวกเขานั้นจะทวีคูณขึ้นจากเดิม
ตรงกันข้ามถ้าหากผลงานหรือชิ้นงานนั้นไม่ได้สร้างประโยชน์ที่มากพอต่อผู้ใช้งาน ถึงแม้จะมีเงินเดือนระดับไหนก็ไม่สามารถซื้อพวกเขาให้อยู่กับบริษัทได้นาน

ที่มา : independent

แสดงความเห็น

ความเห็น

แบ่งปัน
ชอบการท่องเที่ยวและแสวงหาสิ่งใหม่ๆและชอบพูดคุยแบ่งปันเป็นพิเศษแต่สิ่งที่อยากทำที่สุดคือการท่องเที่ยวนั่นเองจร้า