หน้าแรก Travel ราคาตั๋วเข้าชมปราสาทนครวัดสำหรับปี 2560 นี้สำหรับชาวต่างชาติ

ราคาตั๋วเข้าชมปราสาทนครวัดสำหรับปี 2560 นี้สำหรับชาวต่างชาติ

294
0
แบ่งปัน
นครวัด

ตอนนี้เจ้าหน้าทางการกัมพูชาได้ปรับราคาตั๋วเข้าชมปราสาทนครวัดเรียบร้อยแล้วตามการอ้างอิงของสำนักข่าวกัมพูชาโดยจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2060 นี้ เป็นต้น

โดยราคาแบ่งออกเป็นสามส่วนดังนี้
  • ประเภทตั๋วเข้าชม 1 วัน มีราคา 37 เหรียญ
  • ประเภทตั๋วเข้าชม 3 วัน มีราคา 62 เหรียญ มีอายุ 10 วัน
  • ประเภทตั๋วเข้าชม 7 วัน มีราคา 72 เหรียญ มีอายุ 1 เดือน

ทุกตั๋วเข้าชมทั้งสามประเภทข้างต้นจะถูกหัก 2 เหรียญ เพื่อมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลคนธะบุปผาเพื่อช่วยในการรักษาและดูเด็กยากจนในกัมพูชาซึ่งเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวโดยตรงของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในกัมพูชา

แสดงความเห็น

ความเห็น